Kursy Online

Jak zmieniać linie czasowe – Świadoma Kreacja

Więcej o kursie

Wcielić duszę
w ciało

Więcej o kursie

Przebudzenie
Łona

Więcej o kursie

Oczyszczanie zapisów
linii rodowych

Więcej o kursie

Aktywacja Ciała
Krystalicznego

Więcej o kursie

Włącz moc
kreacji – aktywacja

Więcej o kursie